Praktikplatsen.se

Om Praktikplatsen

Praktikplatsen.se skapades 2003 av Göteborgsregionens kommunalförbund för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor. Numera omfattar verksamheten förutom grundskola även gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola samt även arbetsmarknadspraktik. Webbplatsen är dels en informationskälla inom området Skola - arbetslivssamverkan och dels ett verktyg för att söka, boka och administrera praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Målgrupper är skolpersonal, företag samt elever/studenter. För varje målgrupp finns en särskild ingång på webbsidan.

Nyheter

Praktikplatsen samarbetar med: